TIETOSUOJASELOSTE
Digitalfinans asiakkaiden henkilötietojen käsittely sekä markkinointiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Tietojenkäsittely pähkinänkuoressa

Keräämme henkilötietojasi, kun asioit rahoituskonttori.fi–verkkopalvelussamme. Tietosi tallennetaan esimerkiksi silloin kun teet lainahakemusta tai täytät muuta verkkolomakettamme, tilaat uutiskirjeen, osallistut markkinointikampanjaan tai kyselytutkimukseen tai olet yhteydessä asiakaspalveluumme.
Käsittelemämme tiedot ovat sellaisia, joita annat lainahakemuksen tai muun verkkolomakkeen taikka esimerkiksi uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä tai joita olemme hankkineet markkinointitarkoituksia varten yhteistyökumppaneiltamme.
Käsittelemme henkilötietojasi tarjotessamme sinulle asiakaspalvelua ja lähettäessämme asiakasviestintää tai markkinointimateriaalia.
Kunnioitamme yksityisyydensuojaasi kaikessa suorittamassamme käsittelyssä. Emme käsittele sinuun suoraan yhdistettävissä olevia tietoja, ellei se ole välttämätöntä käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi.
Voit itse vaikuttaa siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Ks. kohta Mitä oikeuksia sinulla on.
1KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJASI?
Digitalfinans, Brugata 6, 5200 Os, Norway käsittelee henkilötietojasi, kun käytät Digitalfinans:n tarjoamia palveluita.
2KENEEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ TIETOSUOJAAN LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ?
Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä:

Name Digitalfinans
Sähköposti:rahoituskonttori@digitalfinans.fi
Postiosoite: Digitalfinans, Brugata 6, 5200 Os, Norway

3MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?
Käsittelemme sinusta seuraavia asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten tarvittavia tietoja:

Perustiedot, kuten
etu- ja sukunimet
yhteystiedot (sähköpostiosoitteet, postiosoitteet, puhelinnumerot)
ikä
sukupuoli
kieli

Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten
asiakkuuden alkupäivämäärä
tieto lainahakemuksen tekemisestä
suostumuksellasi tieto siitä, hyväksyttiinkö yhteistyökumppanin Oy Salus Group Ab:n palvelun kautta tehty luottohakemus ja tieto hakemuksen laadusta
tarjoamiemme www-verkkopalvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat
reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot, sinuun kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot,
suoramarkkinointiluvat ja kiellot,
selaimesi palvelimellemme lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä selaimellesi lähetettyihin evästeisiin liittyvät tiedot (esim. miltä sivulta olet saapunut palveluumme, mitä selainta käytät tai milloin ja mitä palvelun osiota olet selannut). Tarkempaa tietoa evästeistä on saatavilla evästekäytännöstämme, joka onsaatavilla rahoituskonttori.fi
4MIHIN TARKOITUKSIIN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?
Henkilötietojasi käsitellään asiakkuuteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten tietojesi ylläpitoon, tietojesi tarkastamiseen ja tarvittavien tietojen jakamiseen kanssamme sopimussuhteessa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa, asiakasviestintään sekä asiakaskyselyjen, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseen.

Henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia ja sen suunnittelua sekä kohdentamista varten. Markkinointia voidaan kohdentaa sinua kiinnostavaksi tietojasi analysoimalla.

Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää liiketoimintamme ja palveluidemme suunnitteluun ja kehittämiseen.
5MILLÄ PERUSTEELLA KÄSITTELEMME TIETOJASI?
Käsittelemme tietojasi haluamiesi palveluiden toimittamiseksi ja asiakkuutta koskevien sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi.

Käsittelemme tietojasi myös asiakassuhteen tai mahdollisen asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella sekä lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen.

Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, kun pyydämme sinulta markkinointilupaa suoramarkkinoinnin ja uutiskirjeen lähettämiseksi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ilmoittamalla asiasta rahoituskonttori@digitalfinans.fi

6KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille kolmansille.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

IT-järjestelmätoimittajille
Internetpalveluihin liittyvien palveluiden toimittajille
Tallennustilapalveluiden toimittajille
Viestintäpalveluiden toimittajille
Analysointipalveluiden toimittajille
7SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI KOLMANTEEN MAAHAN?
Emme siirrä henkilötietoja EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle.
8KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Pääsääntöisesti säilytämme tietojasi kaksi vuotta.

Kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytämme kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.
9MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?
Voit käyttää alla lueteltuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä:

Sähköposti: rahoituskonttori@digitalfinans.fi
Postiosoite: Digitalfinans, Brugata 6, 5200 Os, Norway
9.1Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.
9.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.
9.3Oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:
henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
9.4Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:
kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.
9.5Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:
suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.
9.6Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämisen voit estää klikkaamalla viesteissä olevaa linkkiä peruuta markkinointiviestien tilaus.
10Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.
11MISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOSI?

Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta, kun asioit rahoituskonttori.fi verkkosivuilla muun muassa internetlomakkeesta ja muista sähköisistä palveluista. Tietojasi voidaan kerätä myös osallistuessasi järjestämiimme markkinointikampanjoihin.

12KUINKA VARMISTAMME TIETOTURVAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSSÄ?

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan niillä työntekijöillämme ja alikäsittelijöillämme, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja tehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi.